I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Klub Literaturoznawców

Opiekunką KLUBU  LITERATUROZNAWCÓW jest  pani dyrektor - dr Marta Białobrzeska. Zajęcia objęte są patronatem  Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas spotkań rozmawiamy o literaturze dawnej i współczesnej (a także o filmie i teatrze - konteksty są bardzo ważne!),
czytamy i interpretujemy dzieła literackie, dyskutujemy oraz podejmujemy szereg różnych działań, których celem jest zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i poszerzanie horyzontów. 
Powrót na początek strony