I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Projekt - lektury dodatkowe

PROJEKT – LEKTURY DODATKOWE

Lektury dodatkowe to autorski projekt pani dyrektor – dr Marty Białobrzeskiej. Biorą w nim
udział uczniowie klas I, II, III i IV liceum, raalizujący język polski na poziomie
rozszerzonym. Wśród utworów mieszczących się w opracowanym wykazie znajdują się
współczesne teksty epickie, nawiązujące do utworów wcześniejszych epok, przywołujące
utrwalone w kulturze toposy i archetypy, podejmujące podobne problemy egzystencjalne, a
także te, których akcja rozgrywa się na historycznym i obyczajowym tle danej epoki.
Uczniowie wybierają trzy utwory dodatkowe w semestrze i prezentują w różnych formach
swoje refleksje, przemyślenia, wnioski interpretacyjne w związku z lekturą.

Powrót na początek strony