I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Menu

Profile

 PROFILE w I SLO
Jesteśmy przekonani, że każdy uczeń ma niepowtarzalny sposób uczenia się i różnorodne zainteresowania. Dlatego też w I SLO  dajemy naszym uczniom pełną swobodę w kształtowaniu swojej ścieżki edukacyjnej.

CO NAS WYRÓŻNIA? 

1. Każdy uczeń ma możliwość  tworzenia swojego profilu edukacyjnego, dostosowanego do swoich indywidualnych zainteresowań, celów i predyspozycji.

2. Uczniowie mają możliwość dowolnego łączenia przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, co pozwala im na rozwijanie się w obszarach, które ich najbardziej interesują.

3. Nasz zespół pedagogiczny wspiera uczniów w kreowaniu ich własnej ścieżki edukacyjnej, zapewniając indywidualne wsparcie i motywację.

4. Uczniowie mogą łączyć dowolne przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym, na przykład matematykę z geografią, język polski z biologią, biologię z chemią, geografię z historią. Obowiązkowo wybierają dwa przedmioty (poza językiem angielskim, który jest realizowany na poziomie rozszerzonym obligatoryjnie przez wszystkich uczniów), ale też mogą wybrać wiecej - trzy, cztery, a nawet pięć. 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W I SLO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM:
BIOLOGIA
CHEMIA
FILOZOFIA
FIZYKA
GEOGRAFIA
HISTORIA 
HISTORIA SZTUKI 
INFORMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI (obowiązkowo)
JĘZYK POLSKI
JĘZYK FRANCUSKI 
JĘZYK HISZPAŃSKI
JĘZYK NIEMIECKI
MATEMATYKA
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Powrót na początek strony