I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Fabryczna 10

Atuty Szkoły
 Profesjonalna, wysoce wykwalifikowana oraz otwarta na potrzeby uczniów kadra pedagogiczna.
 Możliwość ustalenia indywidualnego profilu nauczania.
 Aktywne i nowatorskie metody pracy na lekcji.
 Indywidualne podejście do ucznia.
 Tutoring.
 Przyjazna atmosfera.
 15-minutowe przerwy.
 Bogato wyposażona biblioteka szkolna.
 Koła zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe: Klub Literaturoznawców, Robotyka, Dyskusyjny Klub Filmowy, Koło Olimpijskie, Koło Akademickie.
 Drugi obowiązkowy język obcy do wyboru: język niemiecki, język francuski lub język hiszpański.
 Zajęcia z języków obcych podzielone na dwa poziomy zaawansowania.
 Obowiązkowy zakres rozszerzony z języka angielskiego (5 godzin tygodniowo, w tym jedna godzina konwersacji z native speakerem).
 Współpraca ze szkołami zagranicznymi.
 Szeroko zakrojona współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Białostocką, Książnicą Podlaską, Galerią im. Sleńdzińskich i innymi instytucjami nauki i kultury.
 Obowiązkowe zajęcia z tańca towarzyskiego.
 Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych, wycieczki orgaznizowane w kraju i za granicą, Euroweek, wyjazdy naukowe.
 Bezpieczeństwo i tolerancja (opieka pedagoga i psychologa, brak anonimowości, monitoring, zabezpieczone wejście do szkoły).
 Gruntownie wyremontowany, poddany termomodernizacji budynek, z odrestaurowanymi wnętrzami i ogrodem zimowym.
 Doskonale wyposażone pracownie.
 Pracownie i laboratoria językowe.
 Teren rekreacyjny z ogródkiem.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym
 Każdy może wybrać swój zestaw przedmiotów rozszerzonych, co pozwala dostosować się do wymagań każdej uczelni.
 Zajęcia w zakresie rozszerzonym prowadzone są według autorskich programów nauczania.
 W czwartej klasie liceum realizowane są tylko wybrane przez ucznia przedmioty maturalne.
 Zajęcia z biologii, chemii oraz języka polskiego na poziomie rozszerzonym objęte są
patronatem Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Biologii, Wydział Filologiczny).
 Konsultacje przedmiotowe.
 Każdy uczeń może nadrobić zaległości lub poprosić o wyjaśnienia niezrozumianych treści w czasie konsultacji, na które umawia się indywidualnie z nauczycielem.

Projekty, konkursy i inne formy aktywności
 Prezentacje i referaty wygłaszana przez zaproszonych gości.
 Udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach zewnętrznych – ekonomicznych, giełdowych, historycznych, literackich, informatycznych.
 Wycieczki do teatrów w Białymstoku i poza nim (Warszawa, Kraków, Wilno).
 Wymiany międzynarodowe w ramach programów Erasmus, Jugendwerk i innych.
 Wakacyjne praktyki w uznanych firmach.
Powrót na początek strony