I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Historia Zepołu Szkół

Historia kamienicy "Fabryczna 10"

 • Kamienicę przy ul. Fabrycznej 10 zbudowano w 1871 roku.
 • Najdłużej właścicielami byli Brücknerowie, którzy wynajmowali w niej mieszkania, między innymi  znanemu adwokatowi Janowi Krzakowskiemu czy Simonowi Cytronowi.
 • W latach 1934-1939 – mieściło się tu Polskie Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Henryka Sienkiewicza prowadzone przez Polskie Towarzystwo Oświatowe.
 • Od IV1940 do VIII1941 roku pod okupacją sowiecką funkcjonowała tu Szkoła Średnia nr 12.
 • Od VIII 1941 do 1944 roku budynek znajdował się w granicach getta.
 • W latach1944-1948 funkcjonowało  tu Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. Pierwszym dyrektorem szkoły został Konstanty Kosiński, działacz oświatowy i konspiracyjny
 • W latach 1948 -1950 w ramach likwidacji gimnazjów powstała Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego Nr 3 w Białymstoku. Dyrektorem placówki był  Konstanty Kosiński.
 • Lata 1944 – 1945 oraz 1947- 1972  to czas, kiedy sale w budynku wynajmowało Państwowe Gimnazjum Krawieckie i Bieliźniarskie, przekształcone w 1951 roku w Zasadniczą Szkołę Odzieżową.
 • Równolegle ze szkołami dziennymi od lat 40 - tych do 70-tych XX wieku funkcjonowała tu Szkoła Podstawowa dla Pracujących Nr 1.
 • Od 1 IX 1950 roku do roku 1960 w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr  13.
 • W latach 1972 –1979  miejsce Zasadniczej Szkoły Odzieżowej zajęła Szkoła Podstawowa nr  19. 
 • Od roku 1980 do roku 1989 działał tu Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.
 • Od 1990 roku w budynku mieści się Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku.
 • Od roku 2000  rozpoczęło też działalność Społeczne Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 • Od 2013r. rozpoczęła działalność Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku
Było pięknie ... ale to już historia.

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Białymstoku

 

 

 

 

Powrót na początek strony