I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Fundacja Edukacji "Fabryczna 10"

Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” powołana aktem notarialnym 25 marca 2016r. jest od 21 kwietnia 2016r. organem prowadzącym Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku

Adres:

15-483 Białystok
Fabryczna 10 tel. 85-6754900

e-mail: slosto@slosto.biaman.pl  lub  2slosto@gmail.com

KRS 0000612900

NIP 5423255603

REGON 364215566

Cele Fundacji:

  • wszechstronny rozwój oświaty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie Województwa Podlaskiego poprzez podejmowanie i wspieranie wszelkich możliwych działań oraz inicjatyw, w tym w szczególności zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół każdego rodzaju i innych placówek oświatowych;
  • likwidacja nierówności w dostępie do edukacji oraz wzbogacenie możliwości edukacji dzieci, młodzieży, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i umysłową i dorosłych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie Województwa Podlaskiego poprzez zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół każdego rodzaju i innych placówek oświatowych;
  • wspieranie wychowania dzieci oraz młodzieży, w tym dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie majątkowym, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i umysłową;
  • prowadzenie przedszkoli, szkół każdego rodzaju i innych placówek oświatowych w sposób umożlwiający najpełniejsze wykorzystanie potencjału dzieci, młodzieży w tym dzieci i młodzieży  z rodzin o niskim statusie majątkowym, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i umysłową oraz dorosłych.

Fundacja Edukacji "Fabryczna 10" uczestniczy w realizacji różnych projektów
na rzecz Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna 10"
w Białymstoku

link do wszystkich projektów znajduje się na stronie szkoły:

http://slosto.pl/projekty-unijne-i-inne/
https://slosto.bit-sa.pl/pl/projekty/

 

Powrót na początek strony