I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

1.5% - Wpłata na OPP

1.5% - Wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

 

Samodzielne Koło Terenowe nr 91  Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest organizacją pożytku publicznego (numer KRS – 0000034615).

Zgodnie z ustawą  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, SKT nr 91 STO może przyjmować wpłaty w wysokości 1.5% podatku dochodowego od osób składających roczne zeznanie podatkowe PIT- 36 lub PIT- 37.


Aby dokonać wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych należy:

1. Obliczyć należny podatek za dany rok – obliczenia takiego dokonujecie Państwo wypełniając PIT-36, lub PIT-37.
Uwaga: istotna jest kwota podatku po wszystkich odliczeniach.

2. Od kwoty należnego podatku odliczyć 1.5%.

Uwaga: od stycznia 2008r. zgodnie z nowymi przepisami, w rozliczeniu podatkowym za kolejne lata – urząd skarbowy przejmie na siebie obowiązek przekazywania 1.5%podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik będzie musiał jedynie podać w odpowiedniej rubryce w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym nazwę wybranej organizacji oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

„Samodzielne Koło Terenowe nr 91 STO,  ul. Fabryczna 10, 15-483 Białystok, KRS 0000034615”


3. Kwota darowizny obniża podatek i jest  w całości refundowana.

Samodzielne Koło Terenowe nr 91 STO Białystok ul. Fabryczna 10

Konto w Banku PEKAO SA II O/Białystok 76 1240 2890 1111 0000 3110 6401

KRS 0000034615

Powrót na początek strony