I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Sprawozdania Finansowe Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 STO w Białymstoku

Sprawozdania finansowe:


2022-2023


Bilans za 2022-2023

Informacja dodatkowa za 2022-2023

Rachunek zysków i strat za 2022-2023

Sprawozdanie merytoryczne za 2022-2023

Wprowadzenie do sprawozdania za 2022-2023


2021-2022


Bilans za 2021-2022

Informacja dodatkowa za 2021-2022

Rachunek zysków i strat za 2021-2022

Sprawozdanie merytoryczne za 2021-2022

Wprowadzenie do sprawozdania za 2021-2022


2020-2021


Bilans z 2020-2021

Informacja dodatkowa za 2020-2021

Rachunek zysków i strat za 2020-2021

Sprawozdanie merytoryczne za 2020-2021

Wprowadzenie do sprawozdania za 2020-2021


2019-2020


Bilans z 2019-2020

Informacja dodatkowa za 2019-2020

Rachunek zysków i strat za 2019-2020

Sprawozdanie merytoryczne za 2019-2020

Wprowadzenie do sprawozdania za 2019-2020


2018-2019


Bilans z 2018-2019

Informacja dodatkowa za 2018-2019

Rachunek zysków i strat za 2018-2019

Sprawozdanie merytoryczne za 2018-2019

Wprowadzenie do sprawozdania za 2018-2019


2017-2018


Bilans z 2017-2018

Informacja dodatkowa za 2017-2018

Rachunek zysków i strat za 2017-2018

Sprawozdanie merytoryczne za 2017-2018

Wprowadzenie do sprawozdania za 2017-2018


2016-2017


Bilans z 2016-2017

Informacje ogólne za 2016-2017

Rachunek zysków i strat za 2016-2017

Sprawozdanie merytoryczne za 2016-2017

Informacje uzupełniające bilans za 2016-2017


2015


 Bilans z 2015 r.

Informacje ogólne za 2015 r.

 Informacje uzupełniające bilans za 2015 r.

Rachunek zysków i strat za 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

Wykaz zdarzeń sfinansowanych z 1% na opp


2014


Bilans z 2014 r.

Informacje ogólne za 2014 r.

Informacje uzupełniające bilans za 2014 r. 

Rachunek zysków i strat za 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 r.


 2010 – 2014


2010-2011 – SKT nr 91 STO bilans
rachunek wyników 2010-2011
sprawozdanie merytoryczne 2010-2011

2011-2012 sprawozdanie finansowe
2011-2012 – rachunek wyników
2011-2012 sprawozdanie merytorczne

bilans i informacja dodatkowa 2012-2013 SKT nr 91 STO.pdf
rachunek wyników 2012-2013 SKT nr 91 STO.pdf
sprawozdanie_merytoryczne 2012-2013 SKT nr 91 STO.pdf

sprawozdanie finansowe 2013-2014.docx
rachunek wyników 2013-2014.xls
Sprawozdanie merytoryczne 2013-2014.docx


2004 – 2010


2004 – skt nr 91 sto.doc
sprawozdanie merytoryczne 2004.doc

2005-2006 skt nr 91 sto.doc
sprawozdanie merytoryczne 2005.doc

2006- skt nr 91 sto.doc
sprawozdanie merytoryczne 2006.doc

2007- SKT nr 91 STO.doc
sprawozdanie merytoryczne 2007.doc

2008 – skt nr 91 sto.rtf
sprawozdanie merytoryczne 2008.doc

SKT STO 91 sprawozdanie meryt.2009.doc
rachunek wyników 2009-2010.xls
2009-2010 – SKT nr 91 STO bilans.rtf


Wykaz zdarzeń sfinansowanych z wpłat 1% na organizację pożytku publicznego –SKT nr 91 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10
oraz inne działania podejmowane przez jednostkę jako działalność nieodpłatna


Wykaz zdarzeń sfinansowanych z wpłat z 1,5% na opp i inne działania

Wykaz zdarzeń sfinansowanych z wpłat z 1,5% na opp i inne działania w roku 2022-2023

Powrót na początek strony