I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

SSP nr 11

Informacja o szkole - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku została utworzona przez Samodzielne Koło Terenowe  nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego i wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku, ul. Fabryczna 10.
Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2013 r. - jest szkołą non – profit, realizuje teorię partnerstwa edukacyjnego.

 

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania uczniów, rodziców i nauczycieli oparte są na koncepcji „przezroczystej szkoły”. Realizujemy telefoniczno-komputerowy system komunikacji na drodze szkoła-dom. Wspieramy rodziców w spełnianiu ich obowiązków wobec dziecka, wychodzimy poza mury  szkoły korzystając w procesie edukacji z różnorodnych mediów i technik komunikacyjnych. Oferujemy edukację stanowiącą wyraz rozumienia współczesnych uwarunkowań i potrzeb społecznych. Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska lokalnego  i rodziny.

Krótka charakterystyka programu nauczania

Głównym celem nauczania jest:

 • wszechstronny rozwój ucznia;
 • stworzenie warunków do zgłębiania wiedzy w sposób ciekawy i przystępny, łączenie poznanych wiadomości z praktycznym działaniem;
 • dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia
 • zachowanie właściwej proporcji pomiędzy przekazem informacji a rozwijaniem umiejętności i WYCHOWANIEM;
 • umożliwienie uczniom zorientowania się w ich zainteresowaniach i predyspozycjach do dalszej nauki.

Szczegółowe cele i zadania określone są w Statucie Szkoły.

Szkoła realizuje autorski Program Wychowawczy, w którym za wiodące zostały uznane następujące wartości: mądrość, uczciwość, odpowiedzialność, wolność, odwaga.

 

Obowiązkowe zajęcia szkolne

 • edukacja wczesnoszkolna w tym: edukacja plastyczna, muzyczna
 • zajęcia komputerowe w klasach I-III; informatyka w klasach IV-VIII,
 • język angielski - 3 godziny tygodniowo, od klasy IV konwersacje w j. angielskim
 • szachy,
 • w-f w tym taniec towarzyski

 

Inne zajęcia, uczestnictwo w kulturze

 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych uczniów (pieczenie ciast, pączków, robienie deserów itp.)
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjno-integracyjnych (integracja i uczestnictwo uczniów szkoły podstawowej w szkolnych imprezach wraz z kolegami z  liceum)
 • wycieczki krajoznawczo-edukacyjne
 • wyjścia do Teatru Dramatycznego im A. Węgierki, do Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz kin.
 • uczestnictwo w ważnych wydarzeniach kulturalnych kraju i regionu (zwiedzanie galerii sztuki, prestiżowych wystaw, spotkaniach autorskich)
 • zajęcia dydaktyczne w muzeach, obiektach wystawienniczych, białostockich uczelniach
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych adresowanych do uczniów klas I-III, IV-VIII

 

Kadra Pedagogiczna

 • stała o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym - profesjonalna w swoich dziedzinach
 • zapewnia życzliwą opiekę merytoryczną i wychowawczą
 • otwarta na współpracę z rodzicami

 

Bezpieczeństwo

 • 16 -18 osobowe zespoły klasowe
 • brak anonimowości
 • poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów
 • dobre relacje interpersonalne
 • stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

 

Baza szkoły

 • stabilna baza lokalowa
 • biblioteka, pracownia multimedialna,
 • zapewniona sala gimnastyczna, boisko sportowe, sala lustrzana do tańca towarzyskiego

 

Jeżeli  chciałbyś uczyć się w przyjaznej atmosferze, czuć się bezpiecznie, być docenionym i zauważonym - masz wyjątkową okazję zrobić to już w tym roku - w kameralnych warunkach Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11  w Białymstoku

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy I   17.02.2024 r. (sobota 1000 – 1300 )

 Dokumenty rekrutacyjne do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku:
- podanie rodziców o przyjęcie ucznia do szkoły - pobrane ze strony: slosto.pl
- opinia wychowawcy z klasy „0”
Rekrutacja do pozostałych klas w miarę wolnych miejsc.

 

Kontakt:
klasy: I-V
e-mail: ssp11@slosto.biaman.pl
tel. kom.:  694 455 014

klasy: VI-VIII:
e-mail: 1slo@slosto.biaman.pl
tel.:  85 6754900, tel. kom.: 513 153 913

www.slosto.pl
Facebook Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

Powrót na początek strony