I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Przyjaźń – Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych  (TUS) to grupowa forma zajęć skierowana do dzieci ,
która ma na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, poprzez zabawę i
możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych i przyjaznych warunkach
warsztatowych.
Podczas zajęć ćwiczymy takie umiejętności jak:
 nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 współpracowania w grupie,
 uważnego słuchania i rozmawiania,
 przestrzegania zasad,
 radzenia sobie z nieśmiałością,
 rozumienia siebie i innych ludzi,
 wyrażania siebie i własnego zdania,
 radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
 rozpoznawania i nazywania emocji własnych i innych osób,
 panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie.

Powrót na początek strony