I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

SSP nr 11 klasa I

REKRUTACJA DO KLASY I SSP 2024/2025 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku ul. Sienkiewicza 77 Dokumenty rekrutacyjne przyjmujemy do 23 lutego 2024 r.

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W BIAŁYMSTOKU 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Terminy rekrutacji do szkoły podstawowej:
 • składanie dokumentów do 23  lutego 2024 
 • dokonanie opłaty do 23 lutego 2024 r. za rozmowę z kandydatem

     (przelewem, na konto bankowe Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”; nr  konta zostanie podany po złożeniu dokumentów)

 • spotkanie dzieci z przyszłym wychowawcą i rodziców z kadrą pedagogiczną  02.2024 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych w dniu 1.03.2024 r.

Dodatkowa rekrutacja, w przypadku wolnych miejsc, ( informacja telefoniczna nr. tel. 694 455 014).

 1. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do SSP nr 11:
  • opinia z przedszkola o funkcjonowaniu dziecka,
  • podanie rodziców o przyjęcie ucznia (do pobrania TUTAJ),
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne.
 2. Przebieg rekrutacji - zasady ogólne:
  Po złożeniu wymaganych dokumentów do SSP nr 11, szkoła w ustalonym terminie, czyli 26.02.2024 r. zaprosi dzieci na spotkanie z przyszłym wychowawcą i rodziców z kadrą pedagogiczną i dyrektorem szkoły.
  Aktualizacja: Spotkanie dzieci z przyszłym wychowawcą oraz rodziców z dyrekcją szkoły odbędzie się 27.02.2024 (wtorek) o godzinie 16:30.
 1. Rodzice uczniów przyjętych do SSP nr 11, po opłaceniu przelewem wpisowego w terminie
  od 03.2024 r. do 14.03.2024 r. na konto bankowe Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”, podpisują umowę
  o kształcenie dziecka.
 2. Kandydaci, którzy zostali przyjęci do SSP nr 11, dostarczają do dnia 30 czerwca 2024 r. do sekretariatu szkoły opinię o gotowości szkolnej

 

       W przypadku braku, w dostarczonej dokumentacji, istotnych informacji dotyczących zdrowia
 i zachowania dziecka, ważnych z punktu widzenia edukacji i dobra ucznia, Szkoła zastrzega sobie prawo do niepodpisania lub rozwiązania umowy z  Rodzicem/Opiekunem prawnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony